Mastercard și Junior Achievement lansează „Lecția de finanțe”, un program național de educație financiară, pentru profesorii din învățământul gimnazial


Mastercard și Junior Achievement lansează  „Lecția de finanțe”, un program național de educație financiară, pentru profesorii din învățământul gimnazial

București, 17 octombrie 2022

Mastercard România și Junior Achievement România prezintă „Lecția de finanțe”, un program național de formare continuă și predare la clasă, acreditat de Ministerul Educației și adresat profesorilor din învățământul gimnazial, prezentat pe platforma oficială www.lectiadefinante.jaromania.org. Scopul acestuia este dezvoltarea de competențe necesare integrării și predării, în abordare interdisciplinară și hybrid learning, a unei serii de elemente și noțiuni de ordin financiar, pentru educația oferită elevilor cu vârste între 11 și 15 ani. Obiectivul principal al programului este promovarea educației financiare în școlile din România și, astfel, creșterea gradului de educație financiară la nivel național.

Prin „Lecția de finanțe” partenerii își propun să contribuie la transformarea modului în care profesorii, dar și elevii se raportează la educația financiară. Un studiu OCDE din 2020, arată că România ocupă locul 16 din 17, înregistrând printre cele mai scăzute niveluri de educație financiară în Europa. Există decalaje mari atât la nivel geografic, între București și marile orașe și restul țării, cât și la nivel de generații, între tinerii din Generația Z și categoriile mai în vârstă.

„Mulți români nu știu care sunt instrumentele de plată moderne și nu înțeleg cum funcționează acestea, cu atât mai puțin care sunt avantajele lor. Iar nivelul scăzut de cunoștințe este o barieră principală în adoptarea plăților digitale. Mai mult, nu sunt obișnuiți să economisească, nu știu cum să își valorifice la maximum banii disponibili, să identifice riscuri sau oportunități, ce trebuie sau nu trebuie să facă pentru a-și proteja veniturile. Singurul vector real de schimbare este educația financiară. O populație educată financiar este o populație care prosperă, care poate trăi într-un viitor mai bun, așa cum ne dorim toți. Alături de Junior Achievement, venim cu un program care credem că este absolut necesar și cu o nouă abordare pentru creșterea nivelului de educație financiară în România. Construim schimbarea împreună cu profesori de la toate disciplinele din ciclul gimnazial, mentori și formatori ai multor generații viitoare. Cu impact pe termen lung, cu rezultate profunde în societatea de azi și de mâine”, a spus Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

„Ne bucurăm de parteneriatul cu Mastercard și de oportunitatea ca prin „Lecția de finanțe” să punem bazele unui model sustenabil pentru educația financiară în învățământul gimnazial. Prin intermediul acestui demers ne dorim să asiguram cadrul pentru pregătirea profesorilor ca formatori de competențe financiare cheie și să punem în valoare schimbul de experiență, lucrul colaborativ, interdisciplinar și bazat pe metode learning by doing.” a spus Loredana Poenaru, Director de Educație în cadrul Junior Achievement România.


Etapele programului „Lecția de finanțe”

Programul a debutat în vară, cu o fază de pregătire, la care au răspuns „prezent!” 215 profesori, din 37 de județe. În cadrul acestor sesiuni extinse, care au avut loc online, între 19-21 iulie 2022, participanților le-au fost prezentate conceptul și structura programului, precum și resursele puse la dispoziție pentru predarea la clasă. Discuțiile din cadrul acestor întâlniri au condus la identificarea unor nevoi punctuale privind educația financiară și integrarea noțiunilor aferente în materialele suport pentru cursuri. Ulterior, au fost selectați 105 profesori, împărțiți în patru grupe, a câte 25 de participanți, respectând astfel metodologia de organizare indicată de Ministerul Educației.

Programul include activități și instrumente dezvoltate în format hibrid, disponibile gratuit în toate cele patru etape ale proiectului, desfășurate succesiv, în perioada octombrie 2022 - februarie 2023:

Train the Trainers este prima etapă a programului și constă în sesiuni online de formare continuă, ce includ module de specialitate, pentru aprofundarea conceptelor financiare, și module didactice, pentru integrarea noțiunilor financiare, în format interdisciplinar. Sesiunile sunt susținute de formatorii acreditați în cadrul programului.

În etapa de Multiplicare vor fi organizate sesiuni în format hibrid, susținute la nivel local, de profesorii formatori, pe baza materialelor și instrumentelor suport puse la dispoziție de JA România, cu implicarea a cel puțin 1.000 de cadre didactice, la nivel național.

A treia etapă, Teaching & Learning, constă în ore de educație financiară la clasă, susținute de profesori formați în cadrul programului, organizate independent sau în abordare transversală cu alte discipline, și un hackathon organizat online, adresat profesorilor, pentru schimb de experiență și încurajarea abordărilor didactice creative în predarea educației financiare.

Benefit este a patra etapă a programului și reprezintă acces gratuit la resurse de educație financiară, disponibile pe platforma online www.lectiadefinante.jaromania.org.


Educația financiară azi, în România

Potrivit Indicelui Plăților Digitale 2021, un studiu Mastercard care analizează evoluția plăților digitale în România, datele demografice precum vârsta, nivelul de educație și venitul lunar joacă un rol esențial asupra nivelului de cunoștințe al consumatorilor în ceea ce privește metodele de plată. Persoanele mai tinere, cu venituri ridicate, cu studii universitare, au demonstrat cunoștințe financiare mai solide și performanțe peste medie, în timp ce vârstnicii și consumatorii cu un nivel mai scăzut de educație au demonstrat competențe mai slabe. De asemenea, respondenții din orașele mari și medii au avut rezultate mai bune, în medie, la testul obiectiv, decât respondenții din zonele rurale.

Distribuiti:

articole din aceeasi categorie